New Title

Projektuje i wykonuje murale, obrazy, ilustracje. Od końca lat 90-tych aktywny w sferze sztuki ulicy, zajmuje się również edukacją
artystyczną oraz społeczną funkcją sztuki. Prowadził warsztaty min. dla: polsko-ukraińsko-mołdawski projekt ARTDROME Ługańsk 2012, Muzeum Sztuki współczesnej MOCAK 2011, BWA Tarnów 2016, Fundacja Artica 20013-2019, Fundacja Ukraińska-Monachium 2017, Dworek Białoprądnicki 2018, Muzeum Krakowa 2018,
FOCA Festiwal, Kraków 2018, Kolegium Europejskie 2020. Kurator wystaw: Muzeum Galicja, Kraków 2014, Małopolski Ogród Sztuki, Kraków 2016, MUR-ART Cieszyn 2018, Voyage with friends, Kraków 2019. Jego prace znajdują się min. w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.
W 2020 otrzymał stypendium Miasta Krakowa.

Ilustracje do książek:
„Czarowne opowieści” Kielce 2018
„Baśnie, których nie czytano dziewczynkom”
Wydawnictwo Dwukropek, 2019
„Nie tylko Schemat” PWN 2022

Wybrane wystawy indywidualne:
„Urban Chapels” galeria Onamato, Kraków 2013
"NOUMEN" Art Agenda Nova, Kraków 2014
"Duchacy" Mimika-Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 2015
"Habitat" Urban Spree Gallery, Berlin 2016
“Uniwersy” Krakers
“Voyage with friends” Księgowość Polska, Kraków 2020


Wybrane wystawy zbiorowe:
Galeria forty/forty, Warszawa 2014
„Graffiti vs Street Art” - Zachęta, Lublin 2011,
Young Polish Art, Limerick 2015,
20 lecie Domu Krakowskiego, Norymberga 2016
Punkt wyjścia. Wystawa street artu którego nie ma. – ZPAP,
Kraków 2017
„Na podwórka” D83 gallery, Krakers, Kraków 2018
„Ziomki i przyjaciele” N22 i 029 gallery, Warszawa 2018
„I zjazd futurofobiczny” Lem, Drożdżownia, Kraków 2022
„Obrazy ze składu” Galeria Vauxhall-CSW Wiewiórka,
Kraków-Krzeszowice 2022
Wystawa płyt winylowych, Galeria koloru, Warszawa 2022
„ZinFest” CSW Wiewiórka, Kraków 2022

"Wystawa ornitologiczna" CSW Wiewiórka, Kraków 2023

Wybrane aukcje Charytatywne:

„Stawiamy na łapy” Kraków 2018
Aukcja Wielkiego Serca, Kraków 2013-2020
ASP-UJ dla Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków2020
„Kraków dla zwierzaków” Dworek Białoprądnicki, Kraków 2020
„Koncert Charytatywny dla Madzi” Dworek Białoprądnicki, Kraków 2020
„Dzień dla życia-Krwiodastwo”, Dworek Białoprądnicki, Kraków 2019
Fundacja AutyzmUp, Kraków 2020
WOŚP 2019, 2021
Zupa dla Ukrainy, CSW Wiewiórka, Kraków 2022

Wybrane realizacje wielkoformatowe:

Manufaktura „Intergalactic” format 30x11m, Łódź, 2016
20 lecie domu krakowskiego, Norymberga 2016
„Rokitnik” Wodzisław Śląski 2018
„Kościuszko i Ludwika-alternatywna historia”
Hearth-Dworek Białoprądnicki, Kraków 2018
„Wolf ghost” Monachium 2016
„Egzogalaktyczny podróżnik” MINDSPACE, Warszawa 2017
„Folklor małopolski” Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2018
„Carmen” Medicine, 101 murali dla Krakowa, Kraków 2019
„Powrót Franciszka Malinowskiego” 9hills, Chełmno 2019
„Powrót Twardowskiego” Muzeum Krakowa, 2019
„Miłość w czasach zarazy” Big Book, Warszawa 2020
„Ada Sari” Siew-MCK Sokół, Nowy sącz 2020
„Horny place 2b” CSW Wiewiórka, Kraków 2020
„Duch Małgorzaty ratuje Behemota” Otwarty Sochaczew, 2021
„Cleaning witch” Ambasada Polski w Lizbonie, 30 lecie grupy V4, Muro2021, Lizbona 2021
„Space spirits” Krakowskie przedmieście 46, Warszawa 2021
„World is yours” Brave Kids Festival, Wrocław 2021
„2gether” VML&R, Kraków 2021
„Bird resurrection” ROW, Wodzisław Śląski 2021
"Ide-a" Starowiślna 47, Kraków 2022
“Apollo” Na podstawie witrażu Stanisława Wyspiańskiego, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, 2022

"A Ty co dziś przeczytałeś" Big Book Cafe MDM, Warszawa 2023


En

Mikolaj Rejs is a Polish artist born in 1984. He has been involved in street art movement since the late 1990s. Rejs’ art can usually be found in large, often abandoned, post-industrial areas. Apart from being street artist, Rejs also works in the medium of photography. He participates in both Polish and international projects, and is a curator of street art exhibitions. Rejs is involved in art education and the social function of street art. He has participated in a vast number of graffiti and street art events (including Brain Damage, Warsaw 2003, Street Art Festival, Katowice 2011, Meetings of Styles, Lublin 2011, 2012, 2013)

In 2020, he received a scholarship from the City of Krakow.

Book illustrations:"Charming Stories" Kielce 2018"Fairy Tales Never Read to Girls"Dwakropek Publishing House, 2019"Not only the Scheme" PWN 2022
Selected individual exhibitions:"Urban Chapels" Onamato gallery, Kraków 2013"NOUMEN" Art Agenda Nova, Kraków 2014"Duchacy" Mimika-Teatr im. Juliusz Słowacki, Kraków 2015"Habitat" Urban Spree Gallery, Berlin 2016“Universes” Cracker“Voyage with friends” Księgistyczny Polska, Kraków 2020

Selected collective exhibitions:  

Galeria forty/forty, Warsaw 2014"Graffiti vs Street Art" - Zachęta, Lublin 2011,

Young Polish Art, Limerick 2015,20th anniversary of the Krakow House, 

Nuremberg 2016

Starting point. An exhibition of street art that doesn't exist. – ZPAP,Krakow 2017

"To the backyards" D83 gallery, Krakers, Kraków 2018

"Homies and Friends" N22 and 029 gallery, Warsaw 2018

"1st futurophobic congress" Lem, Drożdżownia, Kraków 2022

"Pictures from the warehouse" Vauxhall-CSW Wiewiórka Gallery, Kraków-Krzeszowice 2022

Vinyl record exhibition, Galeria Koloru, Warsaw 2022

"ZinFest" CSW Wiewiórka, Kraków 2022
"Ornithological exhibition" CSW Wiewiórka, Kraków 2023


Selected Charity auctions:


“We bet on our paws” Kraków 2018

Great Heart Auction, Kraków 2013-2020

ASP-UJ for the University Hospital, Kraków2020

"Kraków for animals" Dworek Białoprądnicki, Kraków 2020

"Charity Concert for Madzia" Dworek Białoprądnicki, Kraków 2020

"A Day for Life - Blood Donation", Dworek Białoprądnicki, Kraków 2019

AutismUp Foundation, Kraków 2020

WOŚP 2019, 2021Soup for Ukraine, CSW Wiewiórka, Kraków 2022


Selected large-format projects:


Manufaktura "Intergalactic" format 30x11m, Łódź, 2016

20th anniversary of the Krakow house, Nuremberg 2016

"Sea-buckthorn" Wodzisław Śląski 2018

"Kościuszko and Ludwika - an alternative history"Hearth-Dworek Białoprądnicki, Kraków 2018

"Wolf ghost" Munich 2016

"Exogalactic traveler" MINDSPACE, Warsaw 2017

"Małopolska Folklore" Małopolska Institute of Culture, Kraków 2018

"Carmen" Medicine, 101 murals for Krakow, Krakow 2019

"The Return of Franciszek Malinowski" 9hills, Chełmno 2019

"Twardowski's Return" Krakow Museum, 2019

"Love in the Time of Cholera" Big Book, Warsaw 2020

"Ada Sari" Siew-MCK Sokół, Nowy Sącz 2020

"Horny place 2b" CSW Wiewiórka, Kraków 2020

"Margaret's Spirit saves Behemoth" Open Sochaczew, 2021

"Cleaning witch" Polish Embassy in Lisbon, 30th anniversary of the V4 group, Muro2021, Lisbon 2021

"Space spirits" Krakowskie Przedmieście 46, Warszawa 2021

"World is yours" Brave Kids Festival, Wrocław 2021

"2gether" VML&R, Kraków 2021

"Bird resurrection" ROW, Wodzisław Śląski 2021

"Ide-a" Starowiślna 47, Kraków 2022

“Apollo” Based on the stained glass window by Stanisław Wyspiański, Krakow Medical Society, 2022
"What have you read today?" Big Book Cafe MDM, Warsaw 2023   • Cracow, Poland

www.instagram.com/mikolaj_rejs

mikolajrejs@gmail.com


I BUILT MY SITE FOR FREE USING